Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Naïef

betekenis & definitie

Naïef - (van ’t Latijnsche nativus, M.-eeuwsch naivus, aangeboren), een term door Gellert van 't Fransch in ’t Duitsch overgenomen, beteekent: natuurlijk-onbevangen, oorspronkelijk, onbevangen-oprecht, argeloos, ongeveinsd, ongekunsteld, zonder kritische reflectie („naief realisme”). Volgens Schiller is het naïeve „een kinderlijkheid, waar zij niet meer verwacht wordt ’. Naïveteit behoort tot elk waar genie. In de poëzie wordt het naïeve tegenover het sentimenteele gesteld.