Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 12-01-2019

Missus

betekenis & definitie

Missus - 1) in den Merovingischen tijd de persoon, die door den koning met een bijzondere opdracht naar een of ander gouw werd gezonden. Men noemt hem daarom m. dominicus (koningsbode)

2) in den Karolingischen tijd was de m. (dominicus), belast met ’t toezicht over enkele graafsch., die te zamen een missiatica vormden. In elke missiatica waren 2 missi (een geestel. en een leek). Zij hadden niet ’t recht den heerban op te roepen. Vier maal ’s jaars hielden zij een volksvergadering voor ’t hooren van klachten. Benoemd voor een jaar, konden zij herbenoemd worden 3) plaatsvervanger van den graaf in de rechtspraak.