Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 12-01-2019

Metz

betekenis & definitie

Metz - stad in Lotharingen, waar de Moezel bevaarbaar wordt, thans weer aan Frankrijk. De stad kon tot dusver niet opkomen, doordat zij zich als uiterst sterke vesting niet mocht uitbreiden. Van de 69.000 imv. waren vóór den oorlog 13.600 soldaten ; 13.800 inw. spreken Fransch. — Vesting. Na de invoering van het getrokken geschut werd in 1866 besloten, de vesting te omgeven door een kring van gedetacheerde forten, op een afstand van ongeveer 4 K.M. van de vesting.

In 1868 begon de bouw van de eerste forten, St. Julien en Queuleu op den rechteroever en St. Quentin en Plappeville op den linkeroever van de Moezel. In 1870 waren deze forten nog niet voltooid, toen de vesting door de Duitschers werd belegerd, om het daarop teruggetrokken veldleger van Bazaine te kunnen ontwapenen. Op 27 October werd de vesting overgegeven en vielen 173.000 Franschen in handen van het, 136.000 man sterke, Duitsche insluitingsleger onder Prins Friedrich Karl. Na 1885 werd de vesting omgeven door een aantal nieuwe werken op een afstand van 8—10 K.M. van de kernvesting. Deze forten zijn geconstrueerd, als z.g.n. groepbevestigingen, in een groep van drie of vier verdedigingswerken, n.l. panserfortbatterijen voor lange kanonnen en voor krombaangeschut, één of twee werken voor infanterie en licht geschut en het noodig bomvrij onderkomen, dat in ondergrondsche gemeenschap met de batterijen en infanteriewerken staat; alles omgeven door een rondgaande hindernis.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!