Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Mengsel

betekenis & definitie

Mengsel - in tegenstelling met chemische verbinding, ontstaat door het samenvoegen van twee of meer chemische individuen op zoodanige wijze, dat zij hun individualiteit behouden. Dit uit zich hierin, dat in een mengsel de eigenschappen der samenstellende bestanddeelen kunnen worden teruggevonden en de verandering dus in het algemeen van niet diep ingrijpenden aard is. Gewoonlijk kunnen mengsels ook gemakkelijker in hun samenstellende bestanddeelen worden gescheiden. Natuurlijk geven de grensgevallen eigenaardige practische moeilijkheden.