Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Matutinum

betekenis & definitie

Matutinum - (Lat.), of Metten, het eerste der zeven zoogenaamde Kanonieke uren (zie HORAE CANONIGAE) van het Roomsch brevier. Het M. benevens de Laudes werd omstreeks den tijd der vierde vigilie (nachtwake), dus kort vóór zonsopgang, verricht. Het wordt daarom ook dikwerf als Vigilie of Nocturnum aangeduid en bestaat uit driemaal drie psalmen en evenzooveel lecties of homilieën.