Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

Kinderwetten

betekenis & definitie

Kinderwetten. - Hieronder verstaat men de in 1901 tot stand gekomen wetten, strekkende om ons burgerlijk en strafrecht meer te doen beantwoorden aan de belangen van jeugdige personen. Bij de wet van 6 Febr. 1901, Stb. 62 werden gewijzigd en aangevuld de bepalingen van het B. W. omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende voorschriften, terwijl bij de wet van 12 Febr. 1901, Stb. 63 wijziging werd gebracht in de bepalingen betreffende de straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen. Zie ook de wet van 12 Mei 1902, Stb. 61, die van 12 Februari 1901, Stb. 64, gewijzigd 27 Sept. 1909, Stb. 322, houdende beginselen en voorschriften omtr. maatregelen ten opzichte van jeugdige personen, en K. B. van 15 Juni 1905, Stb. 209, laatstel. gew. 31 Jan. 1919, Stb. 31, houdende nadere bepalingen omtr. plaatsing in tuchtscholen, ter beschikking der Regeeringstelling, enz.