Jurisprudentie betekenis & definitie

Jurisprudentie, - 1) in het algemeen rechtsgeleerdheid, 2) in het bijzonder rechtspraak als bron van kennis der rechtsgeleerde opvattingen.

Gepubliceerd op 10-01-2019