Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

Januarius

betekenis & definitie

Januarius - (Lat., letterlijk: portier; Ital. San Gennaro), heilige, geb. omstreeks het midden der 3de eeuw te Beneventum (of waarschijnlijker te Napels), viel, nadat hij vermoedelijk nog niet lang bisschop van Beneventum geweest was, omstreeks 305 met nog andere martelaren als offer der Christenvervolging onder Diocletianus. Te Nola gevangen genomen, werd hij ter dood gebracht te Puteoli; in 1497 werd zijn lichaam naar de kathedraal van Napels overgebracht.

Zijn hoofd wordt daar in een afzonderlijke kapel (Confessio S. Januarii) bewaard benevens twee fleschjes met een gedeelte van zijn bloed, welke een voorwerp van bijzondere vereering geworden zijn wegens de merkwaardigheid, welke daarvan verhaald wordt, n.l. dat het bloed in de fleschjes vloeibaar wordt wanneer deze nabij het hoofd gebracht worden. — Dit heeft gewoonlijk driemaal per jaar plaats nl. op den 1en of 2en Mei, den 19en Sept. (sterfdag) en 16 Dec. Een beslissende verklaring is daarover moeilijk te geven; tot dusverre is echter nog geen natuurlijke verklaring gevonden.