Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Hwang ti

betekenis & definitie

Hwang ti - d. i. de Gele Keizer (2697 v. C.), eerste der 5 legendarische wijze heerschers, die over China zouden geregeerd hebben. Onder zijn regeering werden door groote wijzen en geleerden de egelische tijdrekeningperioden (Kia-Tsa) geregeld, de astronomische instrumenten vervaardigd en de kalender vastgesteld, terwijl ook de muziek werd gesystematiseerd. Hij leerde het volk de fabricatie van hout, aardewerk en metaal, het maken van booten en wagens, en het bouwen van paleizen, en verdeelde het rijk in provincies. In ’t algemeen wordt hij geacht de kunst van regeeren en de geheele Chineesche beschaving te hebben ingeleid.