Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Hoogtepunt

betekenis & definitie

Hoogtepunt - (orthocentrum), 1) van een driehoek : snijpunt dhr 3 hoogtelijnen; het hoogtepunt ligt bij een scherphoekigen driehoek binnen den driehoek, bij een stomphoekigen driehoek in ’t hoekpunt van den rechten hoek, bij een stomphoekigen driehoek buiten den driehoek. Het hoogtepunt H ligt op de lijn van Euler, tegelijk met het zwaartepunt Z en het middelpunt M van den omgeschreven cirkel; Z ligt tusschen H en M en wel zóó, dat HZ : Z M = 2 :1. Het hoogtepunt vormt met de 3 hoekpunten A, B, C een puntenviertal zóódanig, dat elk lid het hoogtepunt is van den driehoek gevormd door de overige 3 (orthocentrische groep).

2) van een viervlak: in een viervlak snijden de hoogtelijnen elkaar alleen dan, wanneer de paren overstaande ribben onderling loodrecht zijn.