Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

2019-01-24

Hoog

betekenis & definitie

Hoog - (Johannes Leonardus de), Nederl. dramaticus, geb. 1797 te Werth in Westfalen, uit Nederl. ouders, en overl. 1847 als commies bij ’s Rijks marinewerf te Amsterdam. Men heeft van hem historische treurspelen, blijspelen, luimige politieke dichtstukken, enz.; vermeld worden hier: De zonen van Johan van Oldebarneveldt (treurspel, 1827), Hannibal (historisch drama), Het huwelijk door de courant (blijspel, 1841).