Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Herwissel

betekenis & definitie

Herwissel - wissel getrokken door den houder van een wegens non-betaling geprotesteerden wisselbrief, teneinde zich vergoeding voor die niet-belating te verschaffen. Hij kan worden getrokken op den trekker of op een van de endossanten. Bij niet-betaling door den betrokkene kan op elk der andere wisselschuldenaren worden getrokken (187 K.). Ieder hunner is echter slechts aansprakelijk voor de kosten van één herwissel (194 K.). Het bedrag van den h. omvat hoofdsom van den oorspronkel. wissel, rente en kosten (187, 195, 196 K.), alles berekend volgens den wisselkoers ten tijde der hertrekking (187 K.), met inachtneming der bepalingen van artt. 188-190 K. De h. moet, op straffe van niet-verschuldigdheid (197 K.), vergezeld gaan van een retourrekening, waarin zijn bedrag overeenkomstig de voorschriften van art. 192 K. moet zijn gespecificeerd (191 K.).