H betekenis & definitie

H - De achtste letter van het Latijnsche —, de vijfde van het Phoenicische alphabet. In de scheikunde is H= hydrogenium (waterstof), in namen van munten, maten en gewichten staat het voor hecto (Gr. = 100), op medische recepten voor herba (Lat. kruid) of hora (Lat. uur), in de electrotechniek is h (Henry) eenheid van maat; H. B. S. = Hoogere Burgerschool ; H. C. = House of Commons ; h. e. = hoe est (Lat. = dat is) ; H. H. = Heeren ; H. I. S. = hic iacet sepultus (Lat. = hier ligt begraven) ; h. l. = hoc loco (Lat. = op deze plaats) ; H. M. = Hare Majesteit; H. O. = Hooger Onderwijs ; H. P. = horsepower (paardekracht) ; H. R. I. P = hic requiescit in pace (Lat. = hier rust in vrede) ; H. IJ. S. M. = Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.