Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Grondstoffen

betekenis & definitie

Grondstoffen - zaken, welke worden gebruikt om een andere zaak voort te brengen of te herstellen en in die nieuwe zaak opgaan. Zie SPECIFICATIO en LAW OF DIMINISHING RETURNS. — Volgens art. 1637p B. W. mag worden bedongen, dat het loon van den arbeider geheel of gedeeltelijk in den vorm van in het bedrijf gebruikte gr. wordt voldaan. De waarde der aan den arbeider geleverde gr. kan krachtens art. 1638r B. W. onder bepaalde voorwaarden met het loon in vergelijking (zie SCHULDVERGELIJKING), worden gebracht.