Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Goede werken

betekenis & definitie

Goede werken - in bepaalden zin: kerkelijke handelingen, als gebeden, aalmoezen. In de R.K. Kerk wordt hierop de nadruk gelegd, vooral onder den invloed van het Jesuïtisme, dat de faktoren van omstandigheden en gevolgen, schade en voordeel in hooge rekening bracht. De noodzakelijkheid (tot zaligheid) der goede werken (bij het geloof) en in verband hiermede hunne verdienstelijkheid is R.K. leer. De Hervorm, zag het gevaar, dat het werk in de plaats van den persoon en de gezindheid treedt, en leerde: niet het werk, maar de gezindheid van wie het doet, maakt de handeling goed of slecht.

Hierbij wordt de noodzakelijkheid der goede werken, als vruchten van geloof en uiting van liefde, evenzeer erkend, al zijn ze niet verdienstelijk, en al is de zaligheid er niet als van eene voorwaarde van afhankelijk (Matth. 15 : 18 vv., Heid. Cat. vr. 62—64). Het antinpinisme bestrijdt de (noodzakelijkheid der) goede werken.