Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Gilgal

betekenis & definitie

Gilgal - (Hebr. „steenkring”), naam van de eerste legerplaats van de Israëlieten bij hun intocht in Kanaän. Volgens één traditie lag G. tusschen Jericho en den Jordaan (2 K.M. v. Jericho, thans Teil Dsjeldsjoel); volgens een andere overlevering was G. een oud heiligdom bij Sichem, wellicht bedoeld in 2 Kon. 2; Chirbet Dsjoelêdsjil ten O. v. Nabloes-Sichem? In den koningstijd werd ’t heiligdom bij Sichem druk bezocht (Am. 5, 5; Hos. 4, 15). Eigl. is G. (in ’t Hebr. bijna steeds met het lidwoord!) de naam van een megalithisch monument, welks steenen in een grooten kring zijn opgesteld; vgl. KROMLECH en STEENKULTUS.

— E. Sellin, Gilgal (1917).

< >