Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Gevoeligheid

betekenis & definitie

Gevoeligheid van een meetinstrument is in het algemeen de uitwijking uit den evenwichtsstand, dien het instrument verkrijgt, wanneer de te meten grootheid de waarde één heeft. Zoo is voor een galvanometer de g. het quotiënt van den afwijkingshoek voor zekere stroomsterkte en deze stroomsterkte. Bij eene balans is de g. het quotiënt van den hoek, waarover het juk voor zeker overwicht doorslaat, en dit overwicht.