Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Gerbert

betekenis & definitie

Gerbert - van Aurillac, bisschop v. Rheims, en Ravenna, later paus Sylvester II, 940—1003, scholastisch wijsgeer, theoloog en mathematicus, was een groot geleerde die alle vakken van het quadrivium (arithm., geometrie, muziek en astronomie) en trivium (grammatica, dialektiek en rhetorika) beheerschte en doordrongen was van de hooge beteekenis der klassieke studiën. Hij stond bekend als uitnemend leeraar. Zijn belangrijke brieven zijn door Havet uitgegeven (Paris 1889). Hij verbreidde de kennis der wiskunde, zooals de Romeinen die hadden overgeleverd, verrijkt met de vondsten van Boethius.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.