Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Geneesmiddelen

betekenis & definitie

Geneesmiddelen - noemt men alle middelen of handelingen, welke geschikt zijn om ziekten tegen te werken en genezing te verzekeren of te bevorderen. Geneesmiddel is derhalve een ander en uitgebreider begrip dan artsenijmiddel: rust, koude, baden, gymnastiek, electriciteit, enz. zijn ook g. Zij kunnen of de oorzaken der ziekte wegnemen of de ziekte zelf bestrijden of de pogingen der natuur tot genezing ondersteunen. Geneesmiddelen, die toegepast worden om ziekten te voorkomen, noemt men voorbehoed- of prophylactische middelen; hiertoe behooren o. a. desinfecteeren (ontsmetten), inenten, isoleeren van besmettelijke zieken. Men onderscheidt natuurkundige geneesmiddelen (hiertoe behooren: warmte, koude, electriciteit, enz.); hygiënische geneesmiddelen, die de leefwijze regelen; chirurgische geneesmiddelen (alle operatieve handelingen, voorts verbanden en apparaten); stoffelijke geneesmiddelen eindelijk, de artsenijmiddelen.