Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 19-01-2019

Frankfort

betekenis & definitie

Frankfort - 1) Hoofdstad van den staat Kentucky, aan den linkeroever van de kunstmatig bevaarbaar gemaakte Kentucky, zijrivier van de Ohio, en aan een kruispunt van spoorwegen; 10.000 inw.; paardenteelt en handel in tabak en mais.

2) Eduard, Ned. kunstschilder, geb. te Meppel 1864, studeerde op de Akademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam onder Allebé en Wijnveld, een korten tijd te Antwerpen onder Verlat. Bekende werken: Ochtendgebed, Museum te Middelburg, Talmud-Studie (bekr. met goud). F. is een goed kolorist. Hij kiest zijn onderwerpen met voorliefde uit het Joodsche volksleven en den Israëlietischen godsdienst. In het Rijksmuseum bevindt zich van hem een levensgroot portret van Mevr. E. de Boer-van Rijk in haar bekende rol in Heyermans’ drama: Op Hoop van Zegen. — Litteratuur: W. Steenhoff in Thieme-Becker’s Allg. Lexik. d. bild. Kiinstler XII 381,