Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 19-01-2019

Evenredig

betekenis & definitie

Evenredig - Wanneer tusschen 4 grootheden a,A,b,B een evenredigheid bestaat a : A — b: B, dan heeten a en A evenredig met b en B. Soms worden de vergelijkingsgrootheden b en B verzwegen, wanneer daardoor geen misverstand kan ontstaan. Wanneer een grootheid a k maal zoo groot wordt zoodra ook een grootheid b k maal zoo groot wordt, dan heet a evenredig met b. Bijv. bij een cirkel is de omtrek evenredig met den straal, de oppervlakte evenredig met de tweede macht van den straal; men moet dan feitelijk zeggen: wanneer men in twee willekeurige cirkels de stralen a en A en de omtrekken b en B vergelijkt, vormen deze de evenredigheid a: A = b : B, terwijl voor de oppervlakten c en C geldt: c : C =a2 : A2.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.