Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 19-01-2019

Even

betekenis & definitie

Even - (Geerard Eduard van), geb. te Leuven 1821, overl. 1905, werd 1846 onder-bibliothecaris en in 1853 archivaris in zijn geboortestad; hij gaf in het licht: Geschiedenis der stad Diest (1847); Jaerboeken der stad Leuven van 270 tot 1507 (van Petrus Divaeus, 2 dln., 1857); Nederduitsche kunstenaars (vermeld in de onuitgegeven geschiedenis van Leuven van J. Molanus, 1868); Louvain Monumental (1860); Quitlin Metsys (tooneelspel, 1861); Het landjuweel van Antwerpen in 1561 (1861); Geschiedenis van Leuven (1593, geschreven door Willem Boonen, 188f'); Louvain dans Ie passé et dans Ie présent (1896); verder vele levensschetsen van kunstenaars (o.a. Dr. Johan Libens, 1845, Quintin Metsys, 1846, Justus Lipsius, 1853).