Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 19-01-2019

Eigenschap

betekenis & definitie

Eigenschap - (in wijderen zin) elk praedikaat, dat aan een subject kan worden toegekend; (in engeren zin) elke (relatief) blijvende, constante gesteldheid van een ding, die beschouwd wordt als tot zijn natuur behoorend, uit zijn wezen ontspringend, het ding van anders-soortige dingen onderscheidend. Het ding wordt gedacht als datgene, wat de eigenschappen „heeft”, als hun „drager”. Over deze „inhaerentie” is veel te doen geweest.

De eigens, zijn niet zonder, niet vóór het ding, en omgekeerd is het ding niet zonder of voor zijn eigenschappen. D. en e. zijn grondbegrippen die elkaar logisch opeischen. Zie verder: DING, ACCIDENS, ATTRIBUUT, QUALITEIT, SUBSTANTIE. -