Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

Denarius

betekenis & definitie

Denarius (Lat. „tientje”, d.w.z. tien as waard), in 269 v. Chr. als oudste Romeinsche zilvermunt ingevoerd, ter waarde van ongeveer 48 cent (een frank, na 190 v. Chr. gelijkgesteld met de Grieksche drachme), woog c. 4½ gram (van Nero tot Konstantijn den Groote maar 3.90 gram). De republikeinsche d. vertoont op de voorzijde een gehelmden en gevleugelden vrouwekop, op de keerzijde de Dioskuren te paard of een Victoria op een tweespan; in den keizertijd heeft hij vóór een keizerportret, achter andere voorstellingen. — De sedert 190 v. Chr. geslagen gouden munt (aureus) van 8.18 gram ter waarde van 25 d. heet ook weleens d. a u r e u s. De latere keizers verslechterden deze munt zeer door het goud sterk met koper te vermengen.