Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

2018-12-13

Democratie

betekenis & definitie

Democratie, volksregeering; regeeringsvorm, waarbij zoo veel mogelijk aan alle lagen der maatschappij een aandeel in, althans invloed op, de regeering is toegekend. De Grieksche schrijvers, zooals Aristoteles (in Politica), onderscheiden drie grondvormen van staatsbestuur: de monarchie, bij welke een enkel mensch, de aristocratie, bij welke een bevoorrechte klasse, en de democratie, bij welke de vrije burgerij het bestuur in handen heeft. De benamingen zijn sinds ongewijzigd bewaard gebleven, behalve, dat men tegenwoordig met het woord aristocratie niet meer een bepaalden regeeringsvorm aanduidt, maar de hoogste klassen der maatschappij, zoodat tegenover democratie thans niet meer aristocratie kan worden gesteld; wat oudtijds aristocratie werd geheeten, is thans als aristocratische regeeringsvorm aan te duiden.