Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

Dalen

betekenis & definitie

Dalen - Dorp en gem. in Drente. De gern, heeft een oppervl. van 6787 H.A. en een bevolking van ongeveer 4000 inw. De bodem bestaat grootendeels uit diluvialen zandgrond, verder hoogveen en langs de beken Loodiep en Drosterdiep laag- en moerasveen.

Landbouw met veehouderij zijn de hoofdmiddelen van bestaan, verder veenderij. Het dorp D. behoort tot de oude, schilderachtige Drentsche brinkdorpen, ’t Ligt aan den Noordoosterlokaalspoorweg, ruim 5 K.M. ten N. van Coevorden, en heeft ongeveer 1500 inw.