Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

Consilia evangelica

betekenis & definitie

Consilia evangelica - (Lat.), Evangelische raden of raadgevingen. Naast, boven de geboden van het evangelie (praecepta), die voor allen gelden, worden de c. e. gesteld aan hen, die naar het niet-verplichte, over-verdienstelijke, buiten-gewone, d. i. het volmaakte leven der navolging van Christus, streven. Deze onderscheiding der R. K. kerkleer wordt ontleend, o. a. aan het verhaal van den rijken jongeling (Matth. 19 : 21). Behalve de daar genoemde armoede en gehoorzaamheid geldt als c. e. kuischheid (Matth. 19 : 21).

Deze drie zijn de voornaamste. Een vast getal is er niet. Gewoonlijk noemt men er 12. De 9 overige worden ontleend aan de bergrede: vijandsliefde, enz. (Matth. 6). Het Piot. verwerpt de onderscheidiiig van geboden en raden, omdat voor beide geldt: de liefde is de vervulling der wet — niet meer en niet minder (Rom. 13 :10).