Concreet betekenis & definitie

Concreet - (Lat. concretus = verdikt, gestold, hard), tegeng. van abstract. Dikwijls worden door dezen term aangeduid: de werkelijk bestaande, in de waarneming gegeven dingen, in tegenst. tot de door abstractie gevormde denk-begrippen. In voordrachten is het vaak gewenscht, datgene, wat in algemeene begrippen (in abstracto) is uiteengezet, door voorbeelden aanschouwelijk te maken, door toepassing op bijzondere gevallen (dus in concreto) te verduidelijken. Zie ABSTRACT.