Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 15-11-2018

Commissaris

betekenis & definitie

Commissaris - In het algemeen: gevolmachtigde, hij, aan wien een opdracht is gegeven. Bij naaml. vennootsch., coöperatieve vereenig., enz. vormen commissarissen, zoo zij er zijn, een college belast met toezicht op het beheer, vaak ook met het geven van advies, toestemming of machtiging aan bestuurders (zie artt. 43,44,52, 63, 54 K.,art. 9 wet Coöp. Ver.). Uit hun midden wordt meermalen in het bijzonder een Raad van Beheer of een Raad van Toezicht gekozen. — Commissarissen genieten veelal geen vast salaris, maar hebben recht op een aandeel in de winst (tantième). — Literatuur: A. Croockewit, De Commissarissen bij de naaml. venn. Prft. 1882; C. de Roon Swaan: Het toezicht in de naaml. venn.

Prft. 1895; Handelingen Jur. Ver. 1910: Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van naaml. venn. (praeadviseurs: Mr. G. van Slooten Azn. en Mr. D. Josephus Jitta).