Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 09-11-2018

Burgerlijke staat

betekenis & definitie

Burgerlijke staat - de rechtstoestand, waarin iemand verkeert, voor zoo ver deze van invloed is op zijne handelingsbevoegdheid. Zoo wordt iemands burgerl. staat bepaald door al of niet meerderjarigheid, door geslacht, gehuwd of ongehuwd zijn (alleen voor de vrouw van beteekenis), al of niet onder curateele staan. Iemands burgerl. st. wordt echter ook bepaald door zijne geboorte (wettig of onwettig) en afstamming.

Zoo spreekt art. 236 Sr. van verduistering van staat voor het onzeker maken van iemands afstamming. Verder noemt de wet nog als misdrijf tegen den b. st. het dubbele huwelijk (bigamie) (zie art. 237, 238 Sr.). Zie voor overtredingen betreffende den b. st. artt. 448, 449 Sv.