Bezwaar betekenis & definitie

Bezwaar (Overdracht van), verrekening van gelden tusschen Depart. van Algem. Bestuur onderling of wel verrekening van gelden van het eene op het andere dienstjaar of van het eene op het andere begrootingsartikel.