Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 06-12-2018

Bevordering

betekenis & definitie

Bevordering (milit.), evenals de benoeming, het ontslag, enz. van de Officieren van het Nederl. en Ned.-Ind. Leger is geregeld bij de Wet. Die van de Officieren van het Nederl. Leger geschiedt bij Kon.

Besluit, die bij het N. O. I. Leger door den Gouv. Gen. De regelen voor de bevordering van het vrijwillig kader beneden den rang van Officier worden door den Minister vastgesteld. De bevordering tot korporaal en sergeant geschiedt korpsgewijze, die van de onderoffic. boven den rang van sergeant wapensgewijze.