Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 06-12-2018

Bevestiging

betekenis & definitie

Bevestiging, een liturg, kerkel. handeling. Voor de b. van lidmaten zie AANNEMING. De b. van dienaren des goddelijken woords gaat bij het in het ambt treden van een candidaat met Handoplegging* gepaard. Een predikant wordt door den consulent bevestigd, die echter op verzoek deze taak aan een ambtgenoot kan afstaan, doorgaans een vriend of familielid van den te bevestigen persoon.

Op de b.-preek volgt een godsdienstoefening, waarin de bevestigde zijn intreepreek houdt. De b. van de, door de gemeente gekozen of herkozen, ouderlingen en diakenen geschiedt doorgaans in een gewone godsdienstoefening, vlak na Nieuwjaar. De b. van het huwelijk, ook wel minder juist huwelijksinzegening of overtrouw genoemd, heeft doorgaans in een buitengewone godsdienstoefening plaats, niet dan nadat het huwelijk bij den burgerlijken stand voltrokken is. De gewoonte brengt mee, dat aan het gehuwde paar een bijbel wordt ter hand gesteld. Voor de verschillende bevestigingen vindt men de formulieren achter in het kerkboek.