Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Authentieke akte

betekenis & definitie

Authentieke akte - akte verleden door of ten overstaan van een openbaar ambtenaar: notaris, deurwaarder, griffier, enz., binnen den kring zijner bevoegdheid (art. 1905 B.W.). Zij levert tusschen partijen en hare rechtverkrijgenden volledig bewijs van hetgeen daarin vermeld staat (1907 B.W.); van hetgeen daarin als een bloot te kennen geven voorkomt echter slechts, voor zooverre het in een dadelijk verband staat met het onderwerp der akte; voor zooverre het daarmee niet in een dadelijk verband staat, kan de akte alleen dienen tot begin van schriftelijk bewijs (1908 B.W.).