Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Austrische talen

betekenis & definitie

Austrische talen - Onder dezen naam worden door Pater W. Schmidt S. V. D. in zijn boek: Die Mon-Khmer Völker een groot aantal talen samengevat verspreid over een taalgebied, dat zich uitstrekt van Madagaskar in het W. tot Paascheiland in het O., van ’t N. v. Voor-Indië, Formosa en Hawaï in ’t N. tot Nieuw-Zeeland in het Z. met uitsluiting echter van ’t grootste deel van N.-Guinea, en van Australië. De talen van dit uitgestrekte gebied worden door hem onderverdeeld in twee groote groepen: I. Austro-asiatische en II. Austronesische; de onder I genoemde groep bevat zoowel een aantal talen van Achter-Indië en Malakka (Mon-Khmer, Tsjam, Senoi, Semang e. a.) als eenige van N. O. Voor-Indië (Moenda- en Khasi-talen); groep II bevat de overige talen van het gebied, dus die, welke op de eilanden gesproken worden.

Deze Austronesische talen worden weder onderverdeeld in 1) Indonesische talen, op Madagaskar, Formosa, de Philippijnen, in den O. I. Archipel met uitsluiting van het grootste (Zuidelijk) deel van N.-Guinea; 2) Melanesische talen op de O.lijk daarvan gelegen eilandengroepen (Karolinen, N. Hebriden, N. Caledonië, Fidji-eil. enz.); 3) Polynesische talen op de eilanden van Hawaï in ’t N. tot N. Zeeland in ’t Z. en verder O.lijk tot Paasch-eiland. De samenhang tusschen de verschillende talen van het Austrische taalgebied is in genoemd werk van Pater Schmidt aangetoond, vooral in dezen zin, dat die samenhang bestaat tusschen de Austronesische talen en de Mon-Khmer talen (in Achter-Indië), en tusschen deze laatste en de Moenda en andere talen in Voor-Indië; om deze reden noemt hij de Mon-Khmer-Volken „ein Bindeglied zwischen den Völkern Zentral-Asiens und Austronesiens.” Opgemerkt moet nog worden, dat, vooral blijkens onderzoekingen van Kern, Adriani en van Veen, de Ternataansche en Noord-Halmaherasche talen uit het verband met de Austronesische taalgroep moeten worden losgemaakt, en wellicht met Papoea-talen in verband gebracht.