Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Aspergillus

betekenis & definitie

Aspergillus - plantengeslacht der Ascomyceten,met asci, die binnen in bolvormige vruchtlichamen ontstaan (peritheciën) en die vrij komen door vergaan van den wand (peridium) van het perithecium. De conidiënvorm bestaat uit rechtopstaande aan den top blaasvormig verdikte mycelium-takken, waaraan op talrijke straalsgewijs geplaatste sterigmen de conidiën in lange rijen worden afgesnoerd. Van vele soorten zijn de ascusvruchtlichamen nog niet bekend. De conidiënvorm groeit meestal op doode organische stoffen, evenals de Penseelschimmel (Penicillium).

Aspergillus herbariorum groeit op vochtige plantendeelen en vormt daarop ook de gele peritheciën. A. fumigatus kan als pathogene schimmel bij den mensch optreden. A. Oryzae wordt gebruikt bij de bereiding van de Japansche Soja en van Sake.