Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Andrea

betekenis & definitie

Andrea - Girolamo, Marchese d’Andrea, kardinaal, geb. 12 April 1812 te Napels, overl. 14 Mei 1868 te Rome. In 1859 voegde hij zich bij de partij, die de éénheid van Italië wilde en trachtte den paus over te halen zich te stellen aan het hoofd der Italiaansche confederatie en verschillende liberale hervormingen in te voeren. In 1866 werd hij echter van zijn ambten en waardigheden ontzet. Toen hij zich daarna tot den paus om verzoening wendde, werd allereerst van hem geeischt, dat hij wegens de openlijk gegeven ergernis ook openlijk herroepen en zich aan eene strenge boetedoening onderwerpen zou.

Hij voldeed aan dezen eisch, mocht gedurende zijn boetedoening het roode gewaad der kardinalen niet dragen en zonder verlof Rome niet verlaten. Nog vóór zijn dood is hij in zijne waardigheid hersteld. Hij werd echter niet als kardinaal-bisschop, maar als kardinaal-priester gerehabiliteerd en kreeg het bisdom Sabina en de abdij van Subiaco niet terug, tengevolge waarvan zijn inkomsten zeer verminderd werden en hij zijne waardigheid niet meer zoo schitterend kon ophouden als voorheen. Hij had zich dan ook vroeger, zoowel in zijne geschriften als in gesprekken zeer scherp over zijn medekardinalen en over den paus uitgelaten.