Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Allooi

betekenis & definitie

Allooi - hoedanigheid, graad van fijnheid, gehalte van edele metalen in legeeringen. Bij muntspeciën is het allooi het wettelijk gehalte aan edele metalen in de munten. Het allooi van zilverhoudende metaalverbindingen wordt in Nederland aangegeven door de opgaaf van het aantal deelen fijn of zuiver zilver, dat in 1000 deelen van het vervaardigde mengsel aanwezig is: zilver van ⁹⁴⁵/1000 of 0.945 is zilver, dat in 1000 gewichtsdeelen 945 gewichtsdeelen zuiver zilver bevat.Zie ook ALLIAGE.