Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Alliage

betekenis & definitie

Alliage - Allooi of Legeering, noemt men elk mengsel van metalen; ook de toegevoegde hoeveelheid onedel metaal bij edel metaal. De alliages worden meestal gemaakt door samensmelten der grondstoffen of langs electrolytischen weg, somtijds ook door direkte bereiding uit ertsen, die de noodige grondstoffen bevatten b.v. spiegelijzer. De alliages staan, wat haar eigenschappen betreft, somtijds tusschen de samenstellende bestanddeelen in, vaak echter, vertoonen zij geheel nieuwe eigenschappen.

Zelfs toevoegingen van kleine hoeveelheden van een ander metaal kan hierbij grooten invloed hebben. Het blinde empirisme, dat vroeger op dit gebied heerschte, heeft eerst in de laatste decenniën voor een systematisch wetenschappelijk onderzoek kunnen plaats maken, sinds de phasenleer de theoretisch mogelijke omzettingen geleerd had en door nieuwe methoden, waaronder vooral de thermische analyse en de metallographie genoemd mogen worden, de mogelijkheid gegeven was, om de omzettingen (vorming en ontleding van verbindingen en mengkristallen, oplossing en uitkristalliseeren van verschillende bestanddeelen) bij het samenbrengen, verhitten en afkoelen, te bestudeeren.