Agogiek betekenis & definitie

Agogiek - (muz.), een term, ingevoerd door Hugo Riemann („Musikalische Dynamik u. Agogik”, 1884), waarmee ten opzichte v. d. toonduur, hetzelfde bedoeld wordt als met „Dynamik” ten opzichte v. d. toonsterkte; m.a.w.: A. is de nuanceering van het tempo; de voor eene goede en gevoelige voordracht noodzakelijke golving i.d. tijd- of maatindeeling.

Gepubliceerd op 17-01-2019