Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Afsluiting

betekenis & definitie

Afsluiting - (krijgsk.). In de veldversterkingskunst spreekt men van de afsluiting van doorgangen door hindernissen, van accessen door onbegaanbaar terrein, enz. Het meest gebruikt worden palissadeeringen, ijzerdraadafsluitingen en Friesche ruiters. Bij accessen te water, vaste a. door gezonken schuiten, staketsels, Friesche ruiters, e.d. of drijvende afsluiting door drijfboomen, ijzeren kettingen, drijvende verhakkingen, touwversperringen, enz.; voor a. van belangrijke vaarwaters worden ook mijnen gebruikt.