Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Adelborst

betekenis & definitie

Adelborst - Rang bij de marine, toegekend aan jongelieden, die opgeleid worden tot zeeofficier. De opleiding van a. tot officier bij de Nederlandsche marine geschiedt op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.

Na hunne eerste militaire vorming op het Instituut te hebben ontvangen embarkeeren de a. der 3de afdeeling in de maand October aan boord van een oorlogsbodem tot het doen van een oefeningsreis, welke duurt tot in de 2de helft van December d.a.v. De a. der 2de afdeeling worden gedurende acht weken, eindigende in het laatst van Juli, practisch geoefend aan boord van instructievaartuigen. De a. der 1e afdeeling brengen na afgelegd eindexamen ongeveer vier maanden aan boord van een oorlogsbodem door en worden daarna bevorderd tot luitenant ter zee 3de klasse.

Aan het hoofd der inrichting staat een kapitein ter zee, die commandant en tevens directeur van het onderwijs is. Voor het onderwijs, het toezicht en de verdere opvoeding der a. zijn hem toegevoegd een eerste officier, een aantal officieren en burgerleeraren en minder militair personeel. Uit de oudsten der officieren en de burgerleeraren is een raad van toezicht gevormd, die den commandant in bijzondere gevallen van advies heeft te dienen.

Bij K. B. van 8 Juli 1915 N°. 28 is te Dordrecht een Internaat van adspirant-adelborsten ingesteld, bestemd ter opneming van jongelieden, wier ouders wonen in een gemeente in Nederland, waar geen H. B. S. met 5-j. c. gevestigd is, die zich verbinden om na met goed gevolg afgelegd eindexamen H.B.S. met 5-jarigen cursus in den zeedienst te treden als adelborst der 2de klasse.