Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Absoluut recht

betekenis & definitie

Absoluut recht - Men spreekt van absolute of onpersoonlijke in tegenstelling met relatieve of persoonlijke rechten. Op de eerste kan men zich tegenover iedereen, op de laatste slechts tegenover bepaalde personen beroepen. De tegenstelling houdt nauw verband met die in zakelijke en persoonlijke rechten; zij omvat echter meer, daar behalve de zakelijke rechten ook tot de absolute belmoren b.v. het auteursrecht, de industrieele eigendom enz.

Ook spreekt men van a. r. in den zin van dwingend recht.

< >