Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Abimelech

betekenis & definitie

Abimelech - 1) naam van den Filistijnschen koning van Gerar, die Sara, de vrouw van Abraham, wegvoerde, haar voor diens zuster houdende; toen hij zijn dwaling bemerkte, zond hij haar met rijke geschenken terug; Gen. 20. In Gen. 26, 6 w. wordt bijna ’t zelfde verhaald van Abimelech en de vrouw van Izaak. Dit verhaal schijnt een doublet van het eerste te zijn.

2) Zoon van den richter Gideon; hij doodde zijn broeders en wierp zich tot richter over Israël op (omstreeks 1100 v. Cr.);hij werd doodelijk getroffen tijdens het beleg van Tebes bij Sichem, door een steen, welken een vrouw op hem wierp (Richt. 8, 31; 9). Daar de dood, door vrouwenhand bewerkt, onteerend was, liet hij zich door zijn wapendrager doodsteken.