Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 26-01-2019

A

betekenis & definitie

A - de eerste letter van het alphabet, in ’t Hebr. de afbeelding en naam (a 1 e p h) van den stierenkop, vanwaar in ’t Gr. a l p h a, staat in vele lat. afkortingen voor ab, artium, anno, enz., b.v.

A. of A°. — anno, in het jaar.
A. a. a. — amalgama.
A. a. C. — anno ante Christum, in het jaar vóór Christus’ geboorte.
A. C.— anno Christi, in het jaar van Christus.
A. C.— anno currente, in het loopende jaar.
a. c.— a costi, aldaar, in uw woonplaats.
A. D.— anno Domini, in het jaar des Heeren.
a. d.— ante diem, vóór den dag.
A. F.— anni futuri, van het toekomende jaar.
a. h. w.— als het ware.
a. i. —ad interim, voorloopig, tijdelijk.
A. M. — anno mundi, in het jaar der wereld.
A.M. — ante meridiem, vóór den middag.
A.M. — artium magister, meester in de kunsten.
A. P.— anno passato, in het vorige jaar; — ook Amsterdamsch peil.
A. Pr. —anno praesenti, in het tegenwoordige jaar.
a. r.— anno regni, in het jaar der regeering.
a. s.— aanstaande.