Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

zwaar

betekenis & definitie

bn. en bw. (-der, -st),

1. veel wegend: lood en goud zijn -; dat schip is geladen, met een zware last;
2. stevig, dicht, dik: — linnen; (bouwkunst) zware wapening, wapening met veel staal; het zware wapen, de artillerie; zware wapens, met grote uitwerking; — geschut, grof geschut (ook fig.); de grond bemesten, er veel meststof inbrengen; de zware industrie, die grote machines enz. vervaardigt; (schaakspel) zware stukken, dame en toren;
3. een gevoel van druk gevend: mijn benen zijn zo — als lood; (fig.) een — hoofd in iets hebben, het donker inzien; hij is nogal op de hand, ziet gauw bezwaren;
4. moeilijk te verteren: — op de maag liggen, eig. en fig.;
5. een psychisch gevoel van druk gevend: zware dromen; zitten redeneren, ernstig, diepzinnig;
6. van grote omvang: een zware bezetting; op zware lasten zitten; dat weegt — bij mij, hieraan ken ik veel gewicht toe; wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, het belangrijkste gaat voor; een zware misdaad begaan; een — verlies, m.n. een sterfgeval; een vergif; zware jongens, personen uit de onderwereld;
7. in hoge mate, ernstig, erg: — gewond zijn; zij worden betaald, overmatig; het vliegveld wordt — bewaakt, met veel politie enz.;
8. moeilijk, moeizaam, veel inspanning vergend: — werk; een zware studie; een — examen, waarbij de eisen hoog zijn; een zware bevalling, die moeilijk verloopt; het werken valt hem —, hij kan bijna niet werken; het zijn zware tijden, moeilijk in economisch opzicht;
9. hevig, onstuimig: een — onweer; een zware zee, hooggaande zee;
10. dicht, geconcentreerd: zware mist, rook; zware gronden, vette gronden; een zware sigaar, met een hoog nicotinegehalte;
11. (van geluiden) laag en tevens doordringend: een zware stem;
12. (van geuren) een gevoel van zwaarte of bedwelming gevend.