Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 15-06-2020

zegswijze

betekenis & definitie

v./m. (-n), spreekwijze, vaste woordverbinding om een bepaald begrip op geijkte wijze uit te drukken.