Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 31-01-2022

Woest

betekenis & definitie

bn. en bw. (-er, meest woest),

1. ledig, zonder plantengroei of onbebouwd: woeste, onherbergzame oorden, woeste grond, niet in cultuur gebrachte;
2. wild, verwilderd, onordelijk: een woest voorkomen hebben; barbaars: een woest volk; ongetemd: een woeste stier;
3. ruw, onbesuisd, gewelddadig: wild en woest te werk gaan; hevig tekeergaand, onstuimig: de woeste golven; verbazend kwaad: om dat gezegde werd hij woest.

In het Oudned. recht vielen krachtens het wildernisof grondregaal ( regalia) alle onbeheerde woeste gronden, voorzover deze niet tot gemene buurschapsgronden behoorden, toe aan de landsheer. Veelvuldig bestond er twist tussen de landsheer en een buurschap omtrent de vraag wie rechthebbende op dergelijke gronden was en aan wie derhalve de ontginning ervan of de revenuen voor uitgifte ter ontginning toekwamen.