Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

winst

betekenis & definitie

v. (-en), verkregen voordeel, opbrengst boven de bestede kosten, wat men wint: iets met — verkopen; de bruto —, het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten van een onderneming; de netto —, wat men van de bruto winst overhoudt na aftrek van alle onkosten (m.n. belastingen); voordeel in niet-economische zin: dit is zuivere — voor onze partij; ook ironisch: tel uit je —.