Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

2020-06-15

vragen

betekenis & definitie

(vraagde, vroeg, heeft gevraagd),

1. een vraag stellen: als ik — mag, als bescheiden inkleding van een wens; vraag niet hoe, het ging moeilijk of stuntelig; daar vraag je wat, dat is moeilijk te beantwoorden; als je het mij vraagt, inleiding van een mening die men zich gevormd heeft; (spr.) door — wordt men wijs, wat men niet weet kan men van anderen vernemen; naar de bekende weg —, vragen naar iets dat men kon weten; hij zou iemand het hemd van het lijf —, hij stelt de onbescheidenste vragen; daar vraag ik niet naar, daar geef ik niets om; daar wordt niet naar gevraagd, er wordt geen rekening mee gehouden;
2. vragen stellen, examineren (in): hij vraagt moeilijk; wat wordt er gevraagd?; welk probleem moet men oplossen?;
3. (kaartspel) in harten, ruiten -, kaarten van die kleur uitspelen;
4. vernemen, informeren: naar de prijs van een artikel —; naar iemand —, inlichtingen omtrent hem inwinnen;
5. verzoeken (om): om raad —; (spr.) kinderen die —, worden overgeslagen; — staat vrij (en het weigeren daarbij); een meisje om haar hand —, ten huwelijk —;
6. onvermijdelijk maken: die kinderen — gewoon om straf;
7. uitnodigen: hij laat zich geen tweemaal —, hij slaat dadelijk toe;
8. vorderen, vergen: als het niet te veel gevraagd is; voldoening —; hoeveel vraagt u voor deze stoffen?, wat is de prijs?;
9. verlangen tonen om te kopen: die kleur wordt weinig gevraagd;
10. nodig hebben: die planten — veel zon; aandacht —, die opeisen.